– Folk vi møter tek rundt ein og takkar for hjelpa

foto