Birken: Ola Anton klarte merket, men får det ikkje