Reiselivet i dalen samarbeidar: – Vil du vera med å påverke, så heng på