– Det er trist at ein så fin plass blir forsøpla og «nedskiti»

foto