Starta gravearbeid utan løyve: – Det var litt dumt