Utvidar arealet for bubilar: – Vi sørgjer for at gjestane får betre plass

foto