Tessand idrettslag med byggjeplanar: Utvidar klubbhuset på Mån