Nye skilt blir sett opp – dei førre vart stolne

foto