Vågå idrettsråd ynskjer forskottering av spelemidlar til idrettsanlegg

foto