Oslo Kraft har i den seinare tida vore pågåande ovanfor Eidefoss sine kundar, og kome med det Eidefoss meiner er feilaktige påstandar.

Oslo kraft kjem med ei orsaking, og skuldar på «salskanalen» sin.

Marknadskonsulent Hanne C. Omvik meiner at Oslo Kraft ikkje kan skulde på dei som driv med telefonsal for selskapet.

– Dette er øydeleggjande for heile bransjen, seier Omvik.

I ein epost til Oslo Kraft, skriv Eidefoss:

«Tilfella vi skildrar er ikkje fyrste gong vi høyrer om. Vi fikk nok ein telefon frå frustrert kunde som fikk ein svært pågåande telefon frå Oslo Kraft torsdag kveld. Med akkurat dei same påstandane. Vi er ikkje interessert i å supplere dykk med telefonnummer til våre kundar, så de kan «ta tak i vedkommende med de følger det vil få»  Ein enkelt tilsett i eit telemarketingbyrå skal ikkje måtte ta støyten for at Oslo Kraft driver villeiande informasjon for å få tak i nye kraftkundar. Vår erfaring og våre kundar sine erfaringar fra nå og tidlegare tilseier at de slettest IKKJE har gode opplæringsrutiner. Dette synest jo også tydeleg i vedtaket frå Forbrukarombodet:

«Forbrukarombodet har konkludert med at Oslo Kraft har brote lova. Ombodet krev at selskapet endrar telefonmarknadsføringa, og at dei sett i verk tiltak for å hindre nye lovbrot innan 13. juni 2017.»

Skulle dette halde fram, vil de bli klaga inn til forbrukerombudet og ein kopi av denne meldinga blir oversendt Energi Norge, Distriktsenergi, KS Bedrift Energi, fagbladet Energi og lokale og nasjonale media», skriv Eidefoss.