Avviklar Ottadalsradioen - blir ein del av Gudbrandsdalsradioen

foto