Smittevernprofessor er kritisk til styresmaktenes handtering