Behov for noko sikring i Ospelitunnelenen før vinteren