894 kunstnarar har kome gjennom nålauga og er tildelt Statens kunstnarstipend for 2016. Seks av desse er frå Ottadalen.

Musikar Vegar Vårdal frå Vågå får 229.609 kroner i arbeidsstipend i eitt år.

Dansekunstnar Live Visdal frå Vågå får 30.000 kroner i diversestipend for nyutdanna kunstnarar.

I tillegg har fire fått diversestipend. Stipenda skal vere eit bidrag til den enkelte søkar si kunstneriske verksemd.

Bjørn Kåre Bråten Odde frå Garmo, busett i Oslo, har fått 25.000 kroner i gruppa folkekunstnarar.

Hildegunn Hovde frå Vågå, busett i Oslo, har fått 25.000 kroner i gruppa musikarar, songarar og dirigentar.

Gyrid Axe Øvsteng frå Vågå, busett i Telemark, har fått 60.000 kroner i gruppa barne- og ungdomslitterære forfattarar.

Barbro Tronhuus Storlien frå Vågå, busett i Akershus, har fått 20.000 kroner i grppa folkekunstnarar. Ho er bunadstilverkar.