I Jotunheimen, Rondane, Dovre og store delar av Hardangervidda ligg snøen framleis metertjukk.Lom fjellstyre melder om svært fine skiforhold i Jotunheimen, frå om lag 1000 moh og oppover. Det er ein del skavlar, hardt og forblåst på toppane, så for toppturar kan det vera lurt å ha med stegjern og ei lett isøks. Ein må vera spesielt obervant når det gjeld skavlane, som er store i år. – Det er mest snø i dei vestlege delane. Sognefjellsvegen er open til Krossbu og bomvegane inn til Spiterstulen og mot Leirvassbu er opne. Båe desse hyttene har ope fram til 3. mai, melder Lom fjellstyre.I Vågå fjellstyre sitt område er det fint skiføre i høgfjellet, særleg når ein kjem til sørsida av Gjende og innover mot Valdresflye. Det er store skavlar og ustabil snø, så skiløparar må vera forsiktig med tanke på rasfaren.