Vestre delen av Bismo, nedanfor riksveg 15, og nedre del av industriområdet blir vasslaust frå klokka 12.30 onsdag. Ein vasslekkasje, som må utbetrast er årsaken. Ein kan ikkje seia kor lang tid arbeidet vil ta.