Søljo fekk fyrstepremie, kvit sløyfe og nummer ein i kvalitet med karakterrekkja 9-9-8-8-9.Eigar Runa Smedsmo er nesten mållaus av glede. – Eg er umåteleg stolt av Søljo. Tenk at vi har ein fyrstepremiehingst frå Lom! Og kvit sløyfe!Les meir i papiravisa.