Edvard fjerna mandlane og vann sesongopninga

foto