Det er 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

– Det var 49 færre arbeidssøkjarar i Innlandet nå enn ved utgangen av førre månad. Samstundes er det stor etterspurnad etter arbeidskraft i Innlandet, seier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

I juni månad var det ein tilgang på 2.054 ledige stillingar. Det var flest nye ledige stillingar innan helse, pleie og omsorg med 753 stillingar. Det var òg mange nye ledige stillingar innan butikk- og salsarbeid (207) og undervisning (197).

– Vi ser at det innanfor fleire yrkesgrupper er slik at stillingstilgangen er større nå enn antallet heilt ledige. Det betyr at mange har gode moglegheiter til å skaffe seg ein jobb, seier NAV-direktør Bjørn Lien.

(Pressemelding)