Skjåk: Formannskapet vil plassere dagsturhytta ved Bergervegen