– Hovudmålet er å skape eit rasjonelt og godt bygg