– Viktig med slike møteplassar for å styrke relasjonar og byggje samarbeid