Kommunalsjefen kom med feilinformasjon til formannskapet: – Her er det berre å leggje seg flat og beklage