I natt fekk du betalt for å bruke straum - lågaste straumpris nokosinne