Poltiet seier dette i ei pressemelding:

Politiet iverksette kriminaltekniske undersøkingar tysdag, og desse held fram onsdag. Funnet blir setti samanheng med ein person som vart meldt sakna i området for fleire år sidan. Det er fleire personar som er sakna i Lågen i dette området, men politiet har ei formeining om kven dette er ut frå funn på staden. En familie er kontakta av politiet og orientert om funnet. Det er ikkje mistanke om at det har skjedd noko kriminelt.