400.000 kroner til prosjekt for å redusere rovvilttap