Skjåk kommune er positive til datalagringssenter

foto