– Det kan vera skummelt å fjerne masse i elveløpet

foto