Arbeidet med opprydding av glasopor i Ottadalen er avslutta