Naudsamband på fjellet virka ikkje da stormen herja

foto