Simen Bjørgen frå Garmo, nåverande direktør i Norsk kulturminnefond, er ein av elleve søkjarar til stillinga som rådmann i Vågå. Av andre søkjarar kan nemnast Frode Damstuen frå Vågå. Han er i dag næringsutviklar i regionen. Elles har spesialrådgjevar Solveig Nymoen frå Otta og brannsjef i Lesja, Åge Tøndevoldshagen søkt stillinga.