foto
Ulf Ryen og Edvin Espelund frå Stokk & Stein AS og Kari Aasgaard frå Kvåst & Kniv Bygdekunst, starta før påske opp arbeidet med å restaurere den gamle preikestolen frå 1630-talet i Vågåkyrkja. Med hjelp av stropper og jekkar som sikring, har dei lagt ei varsam hand på arbeidet. Dei reknar med å ha kome langt med arbeidet denne veka. Foto: Arve Danielsen

Restaurerer preikestolen i Vågåkyrkja: – Eit spennende arbeid