HRS Sør-Noreg melder at det er unormal storsnøskredfare, og at ein må syne stor aktsemd når ein ferdast i fjellet og/eller snøskredutsett område.

Dei siste to vekene har det gått ti snøskred i Sør-Noreg.

– Det er for tida livsfarleg å opphalde seg i fjellet der det kan gå skred, heiter det i ei pressemelding frå HRS.

Tips til korleis du gjer ei risikovurdering:

  • Sjekk vêrmeldinga

  • Sjekk varsel på www.varsom.no

  • Last ned appen Bratt og les helningskartet for området du har tenkt deg inn i

  • Vurderer du nå at det er trygt å legge ut på tur? Hugs da å ha med nødvendig utstyr og meld fra kvar du går – ha ein god og trygg tur!