– Slik eg har fått det fortalt, ville informasjonskonsulent Ola Rossehaug i Lom kommune filme debatten. Både eg og Ivar Valdvik, som er leiar i Bygdalista i Vågå, tykte dette var ein strålande idè. Men det vart inga filming. Det syrgde ordførar Bjarne Eiolf Holø og varaordførar Anne-Lise Marstein for. Slik fekk eg det fortalt, og dette fekk eg stadfesta frå Ola Rossehaug, fortel Jarmund Øyen.

Han reagerer kraftig på saka, og slår fast at Lom Senterparti og Lom Arbeidarparti truleg ikkje har lyst til å få debatten om kommunereforma ut i det offentlege rom, til veljarane.

– Da Bygdalista i Lom og Bygdalista i Vågå tok initiativ til dette møtet fyrste gong, var det opp til kvar enkelt ordførarkandidat om dei ville takke ja eller nei. Somme takka ja, andre takka nei, men ordføraren i Lom syrgde for at dei som i utgangspunktet hadde takka ja, til slutt takka nei. Dermed vart det ikkje noko møte. Når vi nå, måndag kveld, fekk vite at debatten skulle filmast, tykte vi dette var ein strålande idè, for da kunne alle veljarane få med seg den viktige debatten. Men så vart det altså ikkje slik, ettersom Ola Rossehaug vart nekta å filme. Eg vil tru dei ikkje ynskjer å gje informasjon til innbyggjarane om den svært dårlege prosessen Lom og Skjåk har hatt i kommunereformsaka. Det handlar om mangel på framdrift, bruk av mykje ressursar og ikkje minst mangel på konkrete resultat. Dei er rett og slett redde for å spreie informasjon om prosessen i det offentlege rom. Slik bør det ikkje vera, seier Jarmund Øyen.

Informasjonskonsulent Ola Rossehaug seier til Fjuken at han ser på hendinga som ei «ikkje-sak».

– Fyrstkomande torsdag kveld, på biblioteket i Lom, skal eg streame debatten det er lagt opp til der, mellom dei fire ordførarkandidatane i Lom. Da eg hadde lagt ungane måndag kveld, tenkte eg at eg skulle innom debatten på Fossberg for å teste utstyret. Eg sprang nedpå der, testa utstyret og systemet, og fekk det til. Da eg informerte paneldeltarakane om streaminga, var det ikkje alle som hadde lyst til at eg skulle gjera det. Det kom for brått på, noko eg har forståing for og noko eg absolutt aksepterer. Dette ser eg på som ei «ikkje-sak», seier Rossehaug.

Rådmann Ola Helstad seier til Fjuken at han ikkje var der og dermed ikkje høyrde kva som eventuelt vart sagt eller ikkje sagt.

– Men møtet vart arrangert av Bygdalista i Lom og Bygdalista i Vågå, det var med andre ord ikkje eit møte i regi av Lom kommune. Det må dermed vera opp til bygdalistene som arrangør, saman med dei som vart invitert, om debatten skulle filmast eller ikkje.

Ordførar Bjarne Eiolf Holø seier at han på ingen måte hadde noko ynskje om å stoppe eller sensurere debatten.

– Saka er den at Ola Rossehaug like før møtet varslar at han vil filme møtet. Bak meg høyrde eg reaksjonar med ein gong, frå debattantar som ikkje tykte noko om det. Derfor sa eg til Ola at han skulle avklare saka med rådmannen, ettersom møtet ikkje var i kommunal regi. Resultatet av at eg sa det, var at Ola Rossehaug plukka ned att utstyret. Ei anna sak, som er viktig, er at møtedeltakarar skal underrettast i god tid før det skal vera «Tv-overføring» og anna som går på direkten. Slik var det ikkje torsdag kveld, det kom bardust på alle saman. Det er på ingen måte rett at eg og varaordføraren nekta filming. Møteleiar Magnar Mundhjeld og arrangørane, altså dei to bygdalistene, kunne vel òg ha teke ei runde med deltakarane dersom dei tykte det var viktig å direktesende debatten, seier Bjarne Eiolf Holø.

Holø tykkjer det er ufint av Jarmund Øyen å påstå at han fekk dei andre ordførarkandidatane til å takke nei til det fyrste møtet.

– Det er ikkje rett. Den fyrste møtedatoen kunne ikkje tre av fire ordførarkandidatar frå Lom stille. Det gav eg beskjed om. Etter dette vart eg kontakta av to ordførarkandidatar frå Vågå, som uttrykte at dei heller ikkje ville stille, ettersom møtet kom til å bli såpass amputert. Det var ei avgjerd dei tok på eige grunnlag. Framstillinga frå Jarmund Øyen er dermed heilt feil, seier Bjarne Eiolf Holø.

– Eg testa utstyret og systemet. Dette ser eg på som ei «ikkje-sak», seier informasjonskonsulent Ola Rossehaug. Foto: Vigdis Kroken