Geir med gamaldansalbum til sommaren, 14 år etter det førre