Vil stoppe arbeidet med å innføre campingfrie soner rundt turisthytter i Jotunheimen