Treffsikre tvillingar deltek på Landskyttarstemnet