Verdsdagen for psykisk helse: Byr på både åndeleg og fysisk føde