Busetjing av flyktningar i Skjåk: – Ei utfordring, men dette skal vi få til

foto