– Ein bør spørja seg om Hausttakk i Skjåk er noko næringslivet kan arrangere sjølve i åra som kjem