Korps er gøy, men også ablegøyer. Inga overrasking i partituret for Graff denne gongen