Ulykka i Oppljostunnelen: Mistanke om promille

foto