Ingen debatt i Lom: Tek imot inntil 20 flyktningar i 2023

foto