Tamreinlaget får ikkje selje skrottar av vaksne dyr – berre kalv