Vågå: – Ein kan ikkje konkludere med at det er fleirtal for korkje fire- eller fem dagars skuleveke