Det siste døgnet har Lom kommune hatt tett dialog med NVE for å vurdera området over Ulstad og Lom sentrum. Der er det ei evakueringssone, og det kan framleis vera ustabile masser ovanfor Ulstad og rasvollen.

Det vil om kort tid gjerast overflygning med helikopter med geolog om bord. NVE har anbefalt å utvida evakueringssona i Ulstad. Politiet sperra av området vest for Koopen, parkerinsplassen og ladestasjonen på Klokkargardtomta. Bygningen som husar bedriftene Byggern og Hunter motor er avsperra.

Det er trygt å ferdsast utanfor evakueringssona, til dømes koopen, Midtgard, banken med meir. Dette er trygge område.

NVE jobbar gjennom dagen med å kartlegga området. Lom kommune håpar på innskrenking av evakueringsområdet utover dagen.

Ferselsforbud

Ovanfor Gjeisar og Ulstad er det ei rekkje turstigar, her er det nå ferselsforbud bekrefta av politiet.

Kommunedirektør Elin Fjeldberg og ordførar Bjarne Eiolf Holø heldt pressemøte i dag kl. 11.00 Foto: Skjermdump

Kommunikasjon og vegar:

Lom kommune oppmodar om å fylja med på vegvesen.no og 175. Det har tidlegare vore vanskar med det interaktive kartet på vegvesen.no, men alt skal vera på stell nå.

Lom kommune ber om at vegsperringar blir respektert. Det er fyrst når vegar er bekrefta opne at vegane kan nyttast!

Det er i skrivande stund mogleg å ta seg ut og få inn helsepersonell på ALLE adresser i Lom kommune.

Nå er det reparasjonstid, alle entreprenørar er i full sving.

Riksveg 15

RV15 Det er geolog på veg i helikopter kl 11.00 i dag der det blir gjort nye vurderingar ved rasområda som har utløyst stenginga. Dersom områda blir vurdert som trugge, kan opprundningsarbeidet koma i gang i dag.

Ekvakueringssenter blir fløtt

Evakueringssenteret blir kl 12.00 fløtt frå Utgard til Fossberg. Her er det på alle måtar meir tilrettelagt for å ta i mot folket frå evakueringssonene, spesielt med tanke på kost og losji.

Lom kommune vil fortsetja med kontinuerleg informasjon på sine informasjonflater.

Oppdatert status frå Lom kommune torsdag 10. august kl. 08.30:

«Etter ny gjennomgang men NVE og politiet onsdag kveld, er det beslutta å sperre eit større område knytt til Øvre og Nedre Ulstad. Dette fører til at parkeringsplass vest for Coop Extra Lom (Kopen) Sognefjellsvegen 2 og ladestasjonane på Klokkargarden er stengd for ferdsel.  Det blir trekt opp politisperreband.

Evakuering av Nedre og Øvre Ulstad og av nokre bustader i Øvergrendsvegen blir oppretthalde.

Det vil bli gjort ny fagleg vurdering av geolog torsdag, og det vil bli brukt helikopter i arbeidet.

Kommunen vil legge ut ny informasjon fortløpande. »