Gult farevarsel betyr fare for overvatn i tettbygde område, lokale oversvømmingar, bekke- og elveløpsendringar, jord- og flomskred der regnbygene treff. Fare for stengde vegar og/eller overvatn ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelege køyreforhold grunna overvatn og fare for vannplaning.

Varselet inkluderer også kommunane Vågå, Lom og Skjåk.