Riksantikvaren er skeptisk til bustadbygging på Kulihaugen