Nytt steg for utbyggingsplanane i Eggjavegen i Lom