Viss flaumtunell i Vågå: Stor dam ved Sælatunga

foto